Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 5 trang 9 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Trên...

Bài 5 trang 9 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Trên xe buýt có 37 người, tới điểm dừng có 11 người xuống xe...

Giải bài 5 trang 9 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều – Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Câu hỏi: Trên xe buýt có 37 người, tới điểm dừng có 11 người xuống xe. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?

Giải:

Quảng cáo

Trên xe buýt còn lại số người là:

37 – 11 = 26 (người)

Đáp số: 26 người