Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát reo vang bình minh trang 52 Âm nhạc 4 Kết nối tri...
Hướng dẫn giải thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát reo vang bình minh trang 52 SGK Âm...

Mới cập nhật

Bài 32 trang 32 SBT Toán 8 – Cánh diều: Gieo một con xúc xắc 6 mặt 100 lần được kết quả như sau
Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt (k) chấm” (left( {k in mathbb{N}. Hướng dẫn cách...
Bài 31 trang 32 SBT Toán 8 – Cánh diều: Nhân dịp tết cổ truyền, 8B tổ chức trò chơi “Vòng quay may mắn”
Một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm (n) phần bằng nhau ((n) hình quạt bằng nhau) và ghi các số 1,2,3,4. Hướng...
Bài 30 trang 31 SBT Toán 8 – Cánh diều: Xuất khẩu máy móc và phụ tùng năm 2020 của Việt Nam đến thị...
Phần trăm của một hình tròn là 100%, để tính được (x) ta lấy 100% trừ đi các giá trị xuất khẩu của từng...
Bài 29 trang 31 SBT Toán 8 – Cánh diều: Biểu đồ cột kép trong Hình 34 biểu diễn số công nhân xếp loại...
Tính tổng số công nhân xếp loại Tốt trong Quý III và Quý IV sau đó so sánh. Lời Giải bài 29 trang 31...
Bài 28 trang 30 SBT Toán 8 – Cánh diều: Sau khi tìm hiểu các tài liệu về các động vật quý hiếm ở...
Dựa vào các dữ liệu cho trước để điền tiên các loài động vật quý hiếm ở tỉnh Thừa Thiên Huế theo mức độ...
Bài 27 trang 30 SBT Toán 8 – Cánh diều: Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp, có 12 lần xuất hiện...
Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” khi tung đồng xu nhiều lần bằng. Lời...