Hoạt động trải nghiệm 4 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 4 Hoạt động trải nghiệm 4 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Hoạt động trải nghiệm 4 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Hoạt động trải nghiệm 4 - Kết nối tri thức.

Tìm hiểu về việc tiết kiệm chi tiêu trong gia đình cho tiêu tiết kiệm trong gia đình Em có hay cùng người thân...
Tham gia và cổ xũ hội diễn văn nghệ về chủ đề ” Mùa Xuân” Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 51...
Thiết kế góc triển lãm”Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình” Hãy cùng người thân hãy tiếp tục thực hiện kế hoạch và...
Hãy cùng người thân hãy tiếp tục thực hiện kế hoạch và thực hiện các Ngày cuối tuần yêu thương Lời giải Câu...
Chia sẻ với bạn về nguồn tiết kiệm của emNguồn tiết kiệm: Bán giấy vụn – Nhà trường thưởng – Mừng tuổi, . .
Nguồn tiết kiệm Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 49 – Tuần 19 SGK Hoạt động trải nghiệm 4...
Chia sẻ những trải nghiệm về sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình em Thảo luận về những việc...
Kể tên những hoạt động chung của gia đình Phân tích và giải Câu hỏi trang 44 – Tuần 17 SGK Hoạt...
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình ở nhà và trường và đánh giá về khả năng tự lực thực hiện công việc...
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình ở nhà và trường Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 42 – Tuần...
Từ câu chuyện trên hãy liên hệ với những nhiệm vụ của em ở nhà
Liên hệ với những nhiệm vụ của mình ở nhà Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 41 – Tuần...
Tham gia giới thiệu sách bằng hình thức kể chuyện, diễn tiểu phẩm, .
Tham gia giới thiệu sách bằng hình thức kể chuyện Trả lời Câu hỏi trang 40 – Tuần 16 SGK Hoạt động...
Báo cáo kết quả chuẩn bị kế hoạch giới thiệu sách của nhóm giới thiệu sách theo kế hoạch giới thiệu sách theo kế...
Luyện tập giới thiệu sách theo kế hoạch Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 37 – Tuần 14 SGK...
Chia sẻ về những nhiệm vụ được giao Lập kế hoạch rèn luyện tự lực thực hiện nhiệm vụ Tự lực thực hiện nhiệm...
Tự lực thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch Trả lời Câu hỏi trang 39 – Tuần 15 SGK Hoạt động trải...
Trao đổi về hoạt động giới thiệu sách trong nhà trường. Lập kế hoạch giới thiệu sách của nhóm Tích cực
Tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động như thi viết về thầy cô và mái trường Trả lời Câu...

Mới cập nhật

Bài tập 2 Đọc mở rộng trang 34 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tìm...
Tìm hiểu, thống kê. Giải chi tiết Giải Bài tập 2 Đọc mở rộng trang 34 sách bài tập Ngữ văn 8 tập 2...
Bài tập 1 Đọc mở rộng trang 34 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tìm...
Tìm hiểu, thống kê. Lời giải bài tập, câu hỏi Giải Bài tập 1 Đọc mở rộng trang 34 sách bài tập Ngữ văn...
Bài tập 2 trang 34 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong những bộ phim...
Quan sát, trình bày ý kiến cá nhân. Phân tích, đưa ra lời giải Giải Bài tập 2 trang 34 sách bài tập Ngữ...
Bài tập 1 trang 34 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Có thể có một...
Thống kê. Giải chi tiết Giải Bài tập 1 trang 34 sách bài tập Ngữ văn 8 tập 2 - Kết nối tri thức...
 Sơ đồ hoá nội dung văn bản và cho biết: Văn bản này có điểm gì tương đồng với các văn bản thuộc loại...
Đọc kĩ văn bản. Trả lời Câu 1 trang 33, SBT Ngữ văn 8 Kết nối tri thức, tập 2 - Viết - Bài...
Bài tập 2 trang 33 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Em thấy thực sự...
Áp dụng kiến thức viết đoạn văn. Gợi ý giải Giải Bài tập 2 trang 33 sách bài tập Ngữ văn 8 tập 2...