Vở bài tập Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 4 (VBT - SBT Toán 4). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài 5 chương đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Câu 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 164+165+166. Ôn...
1. Viết tên, kí hiệu, quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học vào chỗ chấm trong bảng sau:
Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 158 Ôn tập về...
1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh tròn vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Luyện tập

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176 sgk Toán 4, Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống,Bài...
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống,Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống,Bài 3: Hai kho chứa 1345 tấn thóc,Bài...
Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 152 SGK Tiếng Việt tập 2, Hãy điền những điều cần thiết vào giấy...
Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn - Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 152 SGK Tiếng Việt...
Quan sát các ảnh trong bài, em hãy mô tả một trong những cảnh đẹp của thành phố Huế.
Thành phố Huế - Quan sát các ảnh trong bài, em hãy mô tả một trong những cảnh đẹp của thành phố Huế.. Một...