Vở bài tập Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 4 (VBT - SBT Toán 4). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài 5 chương đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập Toán 4 tập 2: Bài 158 Ôn tập về biểu đồ
1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh tròn vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Luyện tập

Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm: Bài 39: Không khí bị ô nhiễm
Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm: Bài 39: Không khí bị ô nhiễm. Nêu những nguyên nhân làm không khí...
Câu 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 138. Tìm hai số khi biết tổng và...
Câu 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 62, 63 bài...
Soạn bài anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa trang 21 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa - Soạn bài anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa trang 21 SGK Tiếng Việt...
Câu 1, 2, 3 trang 65, 66 Vở bài tập Toán 4 tập 2: Bài 139+140. Luyện tập
Câu 1, 2, 3 trang 65, 66 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 65, 66 bài...
Luyện từ và câu – Động từ trang 61 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Động...
Luyện từ và câu - Động từ. 1. Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch...