Vở bài tập Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 4 (VBT - SBT Toán 4). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài 5 chương đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Quảng cáo


Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập Toán 4 tập 2: Bài 158 Ôn tập về biểu đồ
1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh tròn vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Luyện tập

Câu 3 trang 20 Vở bài tập Địa lí 4: ☐ Chè.   
Câu 3 trang 20 Vở bài tập Địa lí 4. ☐ Cao su.. Bài 7. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây...
Câu 2 trang 43 VBT Địa lớp 4: Sắp xếp các hình dưới đây theo thứ tự của quy trình thu hoạch và chế...
Câu 2 trang 43 Vở bài tập Địa lí 4. Trả lời. Bài 19. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng...
Bài 3 trang 96 Địa 4, Tại sao ở Đà Lạt có nhiều hoa, quả, rau xứ lạnh ?
Thành phố Đà Lạt - Bài 3 trang 96 SGK Địa lí 4. Tại sao ở Đà Lạt có nhiều hoa, quả, rau xứ...
Lập dàn ý cho bài tập làm văn rồi viết thành bài Tả một thứ đồ chơi của tuổi thơ mà em rất yêu...
Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4 - Lập dàn ý cho bài tập làm văn rồi viết thành bài Tả một thứ...
Lesson 2 Unit 14 trang 26 môn Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. A: Who’s slimmer, the father or the brother? Ai mảnh khảnh...
Unit 14: What does he look like? - Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. 1. A:...