Vở bài tập Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 4 (VBT - SBT Toán 4). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài 5 chương đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập Toán 4 tập 2: Bài 158 Ôn tập về biểu đồ
1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh tròn vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Luyện tập

Lesson Two: Grammar – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade (lớp 4)
Lesson Two: Grammar - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 4. 1 – d. Bài: Unit 10: In the park 1....
Đôi chim sơn ca, Một cây cẩm lai cành lá xoè ra ngay trên chỗ Diên nằm, nhưng vì cao quá mà lá lại...
Tả vật nuôi trong vườn thú - Tập làm văn lớp 4 - Đôi chim sơn ca. Một cây cẩm lai cành lá xoè...
Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ trung thực-tự trọng, Câu 1. Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với...
Những hạt thóc giống - Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ trung thực-tự trọng. Câu 1. Tìm những từ cùng nghĩa và...
Lesson Six – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade (lớp 4)
Lesson Six - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 4. 2. My bike is blue.. Bài: Unit 12: A clever baby!...
Câu 2 trang 62 VBT Địa lớp 4: ☐ Phía bắc và phía tây.         
Câu 2 trang 62 Vở bài tập Địa lí 4. ☐ Phía bắc và phía tây.         . Bài 29. Biển đảo và quần đảo Biển...