Vở bài tập Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 4 (VBT - SBT Toán 4). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài 5 chương đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập Toán 4 tập 2: Bài 158 Ôn tập về biểu đồ
1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh tròn vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Luyện tập

Làm thí nghiệm để tìm hiểu xem ánh sáng có thể truyền qua một tấm bìa, quyển vở, tấm thủy tinh,. hay không? Bài...
Làm thí nghiệm để tìm hiểu xem ánh sáng có thể truyền qua một tấm bìa, quyển vở, tấm thủy tinh... hay không?: Bài...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 95,...
Câu 5 trang 10 Vở bài tập Địa lí 4: Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
Câu 5 trang 10 Vở bài tập Địa lí 4. Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn Điền từ thích hợp vào chỗ trống và...
Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật: Bài 36: Không khí cần...
Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật: Bài 36: Không khí cần...
Câu 1 trang 32 VBT Sử lớp 4: ☐ Chữ Hán
Câu 1 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 4. ☐ Chữ Quốc ngữ. Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê...