Vở bài tập Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 4 (VBT - SBT Toán 4). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài 5 chương đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập Toán 4 tập 2: Bài 158 Ôn tập về biểu đồ
1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh tròn vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Luyện tập

Mô tả hiện tượng xảy ra sau khi úp lọ thủy tinh: Bài 32: Không khí có những thành phần nào?
Mô tả hiện tượng xảy ra sau khi úp lọ thủy tinh: Bài 32: Không khí có những thành phần nào?. Mô tả hiện...
Câu 1 trang 7 Vở bài tập Khoa học 4: Nối các nội dung ở cột A với các nội dung ở cột B...
Câu 1 trang 7 Vở bài tập Khoa học 4. Bài 3. Trao đổi chất ở người (tiếp theo) Nối các nội dung ở...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 27, 28 Vở bài tập Toán 4 tập 2: Bài 108. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 27, 28 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5...
Những vật nào là nguồn toả nhiệt cho các vật xung quanh? Hãy nói về vai trò của chúng: Bài 53: Các nguồn nhiệt
Những vật nào là nguồn toả nhiệt cho các vật xung quanh? Hãy nói về vai trò của chúng: Bài 53: Các nguồn nhiệt....
Tiết 2 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Lập bảng thống...
1. Lập bảng thống kê các từ đã học ở những tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc...