Vở bài tập Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 4 (VBT - SBT Toán 4). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài 5 chương đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập Toán 4 tập 2: Bài 158 Ôn tập về biểu đồ
1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh tròn vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Luyện tập

Câu 1 trang 55 Vở bài tập Khoa học 4: Quan sát các hình trang 1, 2, 3, 4 trang 78, 79 SGK vào...
Câu 1 trang 55 Vở bài tập Khoa học 4. Nhiều ống khói nhà máy đang thả những đám khói đen trên bầu trời....
Nước sau khi lọc đã uống được ngay chưa? Tại sao? Bài 27: Một số cách làm sạch nước
Nước sau khi lọc đã uống được ngay chưa? Tại sao?: Bài 27: Một số cách làm sạch nước. Nước sau khi lọc đã...
Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu, I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trạng ngữ được in nghiêng trong câu sau trả lời câu hỏi...
Ngắm Trăng - Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu. I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trạng ngữ được in nghiêng trong câu sau trả...
Tập làm văn Luyện tập xây dựng mở bài trang 4 Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2: Đọc ba đoạn văn mở...
Đọc ba đoạn văn mở bài cho một bài văn miêu tả cái cặp sách (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 10). Nêu điểm...
Đọc bài “Con tê tê” và trả lời các câu hỏi sau, Khi miêu tả hình dáng bên ngoài của con tê tê, tác...
Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4 - Đọc bài "Con tê tê” và trả lời các câu hỏi sau. Khi miêu tả...