Vở bài tập Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 4 (VBT - SBT Toán 4). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài 5 chương đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập Toán 4 tập 2: Bài 158 Ôn tập về biểu đồ
1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh tròn vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Luyện tập

Câu 1 trang 8 Vở bài tập Lịch sử 4: ☐ Sống trên cùng một địa bàn
Câu 1 trang 8 Vở bài tập Lịch sử 4. ☐ Đều biết chế tạo đồ đồng. Bài 2. Nước Âu Lạc Đánh dấu...
Bài 2 trang 14 SGK Sử 4: Nước Văn Lang
Bài 2 trang 14 SGK Lịch sử 4: Nước Văn Lang. Dựa vào bài học, em hãy mô tả một số nét về cuộc...
Sau những phút học tập mệt mỏi ở nhà, em thường thư giãn bằng cách lấy những thứ đồ chơi ra giải trí. Hãy...
Tả đồ vật - Tập làm văn lớp 4 - Sau những phút học tập mệt mỏi ở nhà, em thường thư giãn bằng...
Soạn bài con sẻ – Tiếng Việt lớp 4
Con sẻ - Soạn bài con sẻ. Câu 1. Trên đường đi con chó thấy gì? Nó định làm gì?Câu 2. Việc gì đột...
Ngữ pháp Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp về ai đó ưa thích/sở thích đồ ăn, thức...
Unit 13: Would you like some milk? - Ngữ pháp Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. 1. Hỏi đáp về...