Vở bài tập Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 4 (VBT - SBT Toán 4). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài 5 chương đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập Toán 4 tập 2: Bài 158 Ôn tập về biểu đồ
1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh tròn vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Luyện tập

Bài 1, bài 2 Tiết 34 trang 44 sgk Toán 4, Bài 1. Tìm giá trị của a + b + c. Bài 2...
Bài 1. Tìm giá trị của a + b + c. Bài 2 a x b x c là biểu thức có ba chữ....
Sưu tầm tranh ảnh về việc sử dụng nước, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, các nguồn nhiệt trong sinh hoạt hằng ngày, lao...
Sưu tầm tranh ảnh về việc sử dụng nước, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, các nguồn nhiệt trong sinh hoạt hằng ngày, lao...
Những việc làm trên của các vua nhà Trần nhằm để làm gì ? Nhà Trần thành lập
Những việc làm trên của các vua nhà Trần nhằm để làm gì ?: Nhà Trần thành lập. Ngoài các chức quan tương tự...
Ở Tây Nguyên, voi được nuôi để làm gì ?
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên - Ở Tây Nguyên, voi được nuôi để làm gì ?. Ở Tây Nguyên,...
Chính tả – Tuần 5 trang 30 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh...
Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Chính tả - Tuần 5 trang 30 Vở bài...