Vở bài tập Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4
Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 4 (VBT - SBT Toán 4). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài 5 chương đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Câu 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 164+165+166. Ôn tập về đại lượng
1. Viết tên, kí hiệu, quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học vào chỗ chấm trong bảng sau:
Quảng cáo


Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 158 Ôn tập về biểu đồ
1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh tròn vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Luyện tập

Short story Cat and Mouse 4 trang 72 SGK Anh lớp 4 Mới, Dựa vào câu chuyện để hoàn thành các bài tập.
Review 4 Tiếng Anh 4 Mới - Short story Cat and Mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới. Dựa vào câu...
Câu 4 SGK trang 7 Tiếng Việt 4, Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút...
Luyện từ và câu- Cấu tạo của tiếng - Câu 4 SGK trang 7 Tiếng Việt 4. Phân tích các bộ phận tạo thành...
Bài 4 trang 112 SGK Địa 4, Sưu tầm các tranh ảnh, bài viết về thủ đô Hà Nội.
Thủ đô Hà Nội - Bài 4 trang 112 SGK Địa lí 4. Sưu tầm các tranh ảnh, bài viết về thủ đô Hà...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 83, 84 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 152+153+154. Ôn tập về số tự...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 83, 84 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5...
Hãy giải thích tại sao ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền và ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển:...
Hãy giải thích tại sao ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền và ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển:...