Trang chủ Lớp 6 SBT Vật lý lớp 6 Bài 15.10 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Muốn bẩy...

Bài 15.10 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng đòn bẩy...

Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng đòn bẩy có. Bài 15.10 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6 – Bài 15. Đòn bẩy

Bài 15.10. Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng

đòn bẩy có

Quảng cáo

A. O2O = O1O.             B. O2O > 4O1O.

C. O1O = 4O2O.          D. 4O1O > O2O > 2O1O.

Chọn B

Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng đòn bẩy có các cánh tay đòn O2O > 4O1O