Trang chủ Lớp 6 SBT Vật lý lớp 6 Bài 15.14 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hình 15.9...

Bài 15.14 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hình 15.9 vẽ hai người cùng vác một vật nặng như nhau. Hỏi lực kéo của...

Hình 15.9 vẽ hai người cùng vác một vật nặng như nhau. Hỏi lực kéo của tay người ở hình nào có cường độ lớn hơn?. Bài 15.14 trang 52 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6 – Bài 15. Đòn bẩy

Bài 15.14. Hình 15.9 vẽ hai người cùng vác một vật nặng như nhau.

Quảng cáo

Hỏi lực kéo của tay người ở hình nào có cường độ lớn hơn?

Người b phải kéo một lực lớn hơn vì tay đòn bé hơn.