Trang chủ Lớp 6 SBT Vật lý lớp 6 Bài 15.12 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Một học...

Bài 15.12 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Một học sinh muốn thiết kế một cần kéo nước từ giếng lên theo nguyên...

Một học sinh muốn thiết kế một cần kéo nước từ giếng lên theo nguyên tắc đòn bẩy. Bài 15.12 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6 – Bài 15. Đòn bẩy

Bài 15.12*. Một học sinh muốn thiết kế một cần kéo nước từ giếng lên theo nguyên tắc đòn bẩy (H.15.7) với những yêu cầu sau:

Quảng cáo

1. Có thể dùng lực 40N để kéo gàu nước nặng 140N. 

2. O2O = 2O1O (O2O là khoảng cách từ điểm buộc dây kéo tới giá đỡ; O1O là khoảng cách từ điếm buộc dây gàu tới giá đỡ). Hỏi phải treo vào đầu dây kéo một vật nặng có khối lượng tối thiểu bằng bao nhiêu? Biết cường độ của lực F1 lớn hơn cường độ của lực F2 bao nhiêu lẩn thì O1O nhỏ hơn O2O bấy nhiêu lần.

Muốn dùng lực 40N để kéo gàu nước nặng 140N và chiều dài O2O = 2O1O thì phải treo vào đầu dây kéo một vật nặng có khối lượng tối thiểu bằng m sao cho:

40.O2O + 10m O2O = 140.O1O =70.O2O=> 40 +10m = 70 => m = 3kg