Trang chủ Lớp 6 SBT Vật lý lớp 6 Bài 15.3 trang 49 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hãy điền...

Bài 15.3 trang 49 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hãy điền các kí hiệu O (điểm tự, O1 (điểm tác dụng của vật) và O2...

Hãy điền các kí hiệu O (điểm tựa), O1 (điểm tác dụng của vật) và O2 (điểm tác dụng của người). Bài 15.3 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6 – Bài 15. Đòn bẩy

Bài 15.3. Hãy điền các kí hiệu O (điểm tựa), O(điểm tác dụng của vật) và O2 (điểm tác dụng của người) vào các vị trí thích hợp trên các vật là đòn bẩy ở hình 15.2. Trong các đòn bẩy trên, dùng cái nào được lợi về lực?

Trong các dụng cụ trên thì dao xén giấy (hình c), và cái cậy nắp hộp (hình d) là được lợi về lực.