Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 11 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 11 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điền số thích hợp vào ô trống...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 11 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống :

a

28

 

6

-48

9

4

b

-7

-8

 

-24

1

-1

a : b

 

16

-3

 

 

 

 

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a

28

-128

6

-48

9

4

b

-7

-8

-2

-24

1

-1

a : b

-4

16

-3

2

9

-4

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...