Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 9 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho hai tập hợp...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 9 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho hai tập hợp :

Đề bài

Cho hai tập hợp : \(A = \left\{ {2;3;4;5;6} \right\},B = \left\{ {21;22;23} \right\}.\)

a) Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng \(\left( {a + b} \right)\) với \(a \in A,b \in B\)?

b) Trong các tổng trên, có bao nhiêu tổng chia hết cho 2 ?

Lời giải chi tiết

a) Ta có bảng:

+

2

3

4

5

6

21

23

24

25

26

Quảng cáo

27

22

24

25

26

27

28

23

25

26

27

28

29

Có 15 tổng dạng (a + b) với \(a \in A,b \in B\)

b) Có 7 tổng chia hết cho 2 là: \(2 + 22; 3 + 23; 4 + 22; 5 + 21; 5 + 23; \)\(\,6 + 22\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...