Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 13 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 13 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính các lũy thừa sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 13 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính các lũy thừa sau :

Đề bài

Tính các lũy thừa sau :

\(\eqalign{  & a){\left( { – 1} \right)^3}  \cr  & b){\left( { – 2} \right)^4}  \cr  & c){\left( {9 – 14} \right)^2}  \cr  & d){\left( {77 – 79} \right)^5}. \cr} \)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){\left( { – 1} \right)^3} =  – 1  \cr  & b){\left( { – 2} \right)^4} = 16  \cr  & c){\left( {9 – 14} \right)^2} = {( – 5)^2} = 25  \cr  & d){\left( {77 – 79} \right)^5} = {( – 2)^5} =  – 32 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...