Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 16 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 16 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm tất cả các ước của + 6;-1;13;-25....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 16 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm tất cả các ước của + 6;-1;13;-25.

Đề bài

Tìm tất cả các ước của  \( + 6; – 1;13; – 25.\)

Lời giải chi tiết

Các ước của +6 là: 1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6

Quảng cáo

Các ước của -1 là: 1; -1

Các ước của 13 là: 13; -13; 1; -1

Các ước của -25 là: 5; -5; 1; -1; 25; -25

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...