Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 17 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 17 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính...

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 17 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính :

Đề bài

Tính :

\(\eqalign{  & a){\left( { – 3} \right)^3}.{\left( { – 5} \right)^2}  \cr  & b){\left( { – 2} \right)^3}{.4^4}.{\left( { – 5} \right)^2}. \cr} \)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){\left( { – 3} \right)^3}.{\left( { – 5} \right)^2} = ( – 27).25 =  – 675  \cr  & b){\left( { – 2} \right)^3}{.4^4}.{\left( { – 5} \right)^2} = ( – 8).256.25\cr&\;\;\; = ( – 8.25).256 =  – 200.256\cr&\;\;\; =  – 51200 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...