Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 8 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho số nguyên a khác 0. So sánh – a với a, – a với 0....

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 8 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho số nguyên a khác 0. So sánh – a với a, – a với 0.

Đề bài

Cho số nguyên a khác 0. So sánh – a với a, – a với 0.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Nếu a là số nguyên dương thì –a nguyên âm. Do đó –a < a và –a < 0

Nếu a là số nguyên âm thì –a nguyên dương. Do đó –a > a và –a > 0

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...