Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 1 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 1 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên hình 1, các điểm và đường thẳng được vẽ trên giấy, trên bảng và trên máy...

Chia sẻ
1. Điểm – Đường thẳng – Hoạt động 1 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Trên hình 1, các điểm và đường thẳng được vẽ trên giấy, trên bảng và trên máy tính. Em hãy cho biết hình ảnh và đường thẳng còn được nhìn thấy ở đâu.

Đề bài

Trên hình 1, các điểm và đường thẳng được vẽ trên giấy, trên bảng và trên máy tính. Em hãy cho biết hình ảnh và đường thẳng còn được nhìn thấy ở đâu.

Lời giải chi tiết

Dấu chấm trên trang giấy là hình ảnh của một điểm.

Quảng cáo

Sợi chỉ căng thẳng là hình ảnh của đường thẳng

Mét tường là hình ảnh của đường thẳng

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...