Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 3 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 3 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điền số thích hợp vào ô trống...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 3 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống :

a

5

-21

21

-3

4

b

11

-35

-9

 

 

a + b

 

 

 

-12

 

b + a

 

 

 

 

-10

 

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a

5

-21

21

-3

4

b

11

-35

-9

-9

-14

a + b

16

-56

12

-12

-10

b + a

16

-56

12

-12

-10

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...