Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính nhanh...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 6 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính nhanh :

Đề bài

Tính nhanh :

\(\eqalign{  & a)723 + \left[ {246 + \left( { – 223} \right) + 254} \right]  \cr  & b)912 + \left[ {88 + \left( { – 453} \right) + \left( { – 547} \right)} \right]. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(a)\; 723 + [246 + (-223) + 254] \)

\(=  723 + [(246 + 254) + (-223)]\)

Quảng cáo

\(= 723 + [500 + (-223)] \)

\(=723 + 227 =1000\)

b) \(912 + {\rm{ }}\left[ {88{\rm{ }} + {\rm{ }}\left( { – 453} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}\left( { – 547} \right)} \right]{\rm{ }} \)

\(= {\rm{ }}912{\rm{ }} + {\rm{ }}\left[ {88{\rm{ }} + {\rm{ }}\left( { – 1000} \right)} \right]{\rm{ }}\)

\(= {\rm{ }}912{\rm{ }} + {\rm{ }}\left( { – 912} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}0\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...