Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 2 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 2 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính

Đề bài

\(\eqalign{  & a)\;72 + \left( { – 22} \right)  \cr  & b)\;14 + \left( { – 29} \right)  \cr  & c)\;\left( { – 34} \right) + 19. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(72 + (-22) = 50     \)              

Quảng cáo

b) \(14 + (-29) = -15       \)          

c) \((-34) + 19 = -15\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...