Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 9 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Đo và sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ dài ba đoạn thẳng AB, BC, AC trong hình 23....

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 9 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Đo và sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ dài ba đoạn thẳng AB, BC, AC trong hình 23.

Đề bài

Đo và sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ dài ba đoạn thẳng AB, BC, AC trong hình 23.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Ta có: \(AB = 67mm\), \(AC = 50mm\), \(BC = 30mm.\) Do đó: \(BC < AC < AB\).

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...