Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 2 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên đường thẳng d cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó....

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 2 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trên đường thẳng d cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó.

Đề bài

Trên đường thẳng d cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó.

a) Các điểm nào nằm giữa A và D ?

b) Điểm nào nằm giữa A và C ?

c) Các điểm nào không nằm giữa A và B ?

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

 

a) Các điểm B và C nằm giữa A và D

b) Điểm B nằm giữa A và C

c) Các điểm C, D không nằm giữa A và B

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...