Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 3 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 3 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hình theo phát biểu sau Điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm D không nằm giữa hai...

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 3 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Vẽ hình theo phát biểu sau : Điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm D không nằm giữa hai điểm A và B (trong đó A, B, C, D thẳng hàng).

Đề bài

Vẽ hình theo phát biểu sau : Điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm D không nằm giữa hai điểm A và B (trong đó A, B, C, D thẳng hàng).

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...