Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 181 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 5 trang 181 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó thì...

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 5 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó thì :

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó thì :

a) Hai tia đối nhau là …

b) Các cặp tia trùng nhau là…và…

Quảng cáo

 

a) Hai tia đối nhau là BA, BC

b) Các cặp tia trùng nhau là AB và AC; CB và CAChia sẻ