Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 1 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Nhìn hình 21 rồi điền vào chỗ chấm trong các phát biểu sau...

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 1 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Nhìn hình 21 rồi điền vào chỗ chấm trong các phát biểu sau :

Đề bài

Nhìn hình 21 rồi điền vào chỗ chấm trong các phát biểu sau :

a) Điểm ….nằm giữa hai điểm A và C.

b) Hai điểm ….và…nằm khác phía đối với điểm….

c) Hai điểm A và B nằm ….đối với điểm C.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a) Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

b) Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B

c) Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...