Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bạn nào đúng trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6...

Bạn nào đúng trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Lan nói “ Tổng của một số dương và một số âm là một số âm”....

Chia sẻ
3. Tính chất của phép cộng các số nguyên – Bạn nào đúng trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Lan nói : “ Tổng của một số dương và một số âm là một số âm”.

Lan nói : “ Tổng của một số dương và một số âm là một số âm”.

Hùng nói : “ Tổng của một số dương và một số âm là một số dương”.

Cúc nói : “ Tổng của một số dương và một số âm là số không”.

Quảng cáo

Bạn nào đúng ?

Cả ba bạn Lan, Hùng, Cúc đều saiChia sẻ