Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 10 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 10 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hôm qua Lan đang nợ Hùng 10 ngàn, hôm nay Lan được mẹ cho 10 ngàn để trả nợ. Hỏi...

Chia sẻ
3. Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hoạt động 10 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hôm qua Lan đang nợ Hùng 10 ngàn, hôm nay Lan được mẹ cho 10 ngàn để trả nợ. Hỏi sau khi trả Hùng thì Lan có bao nhiêu tiển ?

Đề bài

Hôm qua Lan đang nợ Hùng 10 ngàn, hôm nay Lan được mẹ cho 10 ngàn để trả nợ. Hỏi sau khi trả Hùng thì Lan có bao nhiêu tiển ?

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Sau khi trả Hùng thì Lan có số tiền là: (-10000) + 10000 = 0 đồng

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...