Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 9 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 9 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính và so sánh kết quả...

Chia sẻ
3. Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hoạt động 9 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính và so sánh kết quả :

Đề bài

Tính và so sánh kết quả :

\(\left[ {\left( { – 3} \right) + 4} \right] + 2\);                 

\(\left( { – 3} \right) + \left( {4 + 2} \right)\);                        

\(\left[ {\left( { – 3} \right) + 2} \right] + 4\).

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

\([(-3) + 4] + 2 = 1 + 2 = 3  \)

\(  (-3) + (4+2) = -3 + 6 = 3  \)

\(  [(-3) + 2] + 4 = (-1) + 4 = 3\)

Vậy \([(-3) + 4]  + 1 = (-3) + (4+2) = [(-3) + 2] + 4\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...