Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 11 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 11 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Một thang máy đang ở tầng 3 nó đi xuống thêm 3 tầng nữa. Hỏi thang máy sẽ dừng ở ...

Chia sẻ
3. Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hoạt động 11 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Một thang máy đang ở tầng 3 nó đi xuống thêm 3 tầng nữa. Hỏi thang máy sẽ dừng ở đâu ?

Đề bài

Một thang máy đang ở tầng 3 nó đi xuống thêm 3 tầng nữa. Hỏi thang máy sẽ dừng ở đâu ?

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Thang máy sẽ dừng lại ở tầng \(3 + (-3) = 0\) (tầng trệt)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...