Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 1 trang 84 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 1 trang 84 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Các số vừa là ước của 8, vừa là ước của 12...

Chia sẻ
1. Ước chung và bội chung – Hoạt động 1 trang 84 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Các số vừa là ước của 8, vừa là ước của 12

Đề bài

Ư(8)

Ư(12)

Các số vừa là ước của 8, vừa là ước của 12

 

Lời giải chi tiết

Ư(8)

1; 2; 4; 8

Ư(12)

1; 2; 3; 4; 6; 12

Các số vừa là ước của 8, vừa là ước của 12

1; 2; 4