Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 11 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 11 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1,Tìm BCNN(24 ; 36 ; 160)...

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Số học – Bài 11 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập a) Tìm BCNN(24 ; 36 ; 160)

Đề bài

a) Tìm BCNN(24 ; 36 ; 160)

b) Tìm ƯCLN(28 ; 40 ; 140).

Lời giải chi tiết

a) 24 = 23.3; 36 = 22.32; 160 = 25.5;

Quảng cáo

Do đó BCNN(24; 36; 160) = 25.32.5 = 1440

b) 28 = 22.7; 40 = 23.5; 140 = 22.5.7;

Do đó ƯCLN(28; 40; 140) = 22 = 4

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...