Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 8 trang 171 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 8 trang 171 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Làm sao để đo đoạn thẳng AB = 70m với một thước cuộn có chiều dài 30m ?...

Chia sẻ
2. Độ dài đoạn thẳng – Hoạt động 8 trang 171 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Làm sao để đo đoạn thẳng AB = 70m với một thước cuộn có chiều dài 30m ?

Đề bài

Làm sao để đo đoạn thẳng AB = 70m với một thước cuộn có chiều dài 30m ?

Lời giải chi tiết

 

Quảng cáo

Dùng thước cuộn có chiều dài 30m đo đoạn thẳng AC (AC = 30m), tiếp tục đo đoạn thẳng CD (CD = 30m) rồi đo đoạn thẳng DB (DB = 10m)

Ta có AB = 30m + 30m + 10m = 70m

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...