Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử...

Chia sẻ
3. Ước và bội – Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

Đề bài

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử \(C = \left\{ {x \in {{\rm N}^*}\left| {6:x} \right.} \right\}\).

Lời giải chi tiết

\(C = \{1; 2; 3; 6\}\)

Bình luận