Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng 12 quả. Hỏi xếp được bao nhiêu vỉ ?...

Chia sẻ
3. Ước và bội – Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng 12 quả. Hỏi xếp được bao nhiêu vỉ ?

Đề bài

Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng 12 quả. Hỏi xếp được bao nhiêu vỉ ?

Lời giải chi tiết

Số vỉ xếp được là: 60 : 12 = 5 (vỉ)

Bình luận