Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 3 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 3 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điền vào chỗ trống ở cột bên phải...

Chia sẻ
2. Quy tắc dấu ngoặc – Hoạt động 3 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Điền vào chỗ trống ở cột bên phải

Đề bài

Điền vào chỗ trống ở cột bên phải

a

-a

2 + 3 + 7

 

-5 + 4 + 3

 

-7 – 9 +5

 

-4 – 6 – 10

 

7 + 2 – 6

 

 

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a

-a

2 + 3 + 7

-12

-5 + 4 + 3

-2

-7 – 9 +5

11

-4 – 6 – 10

20

7 + 2 – 6

-3

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...