Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 1 trang 35 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 1 trang 35 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Ví dụ 1: Con ngựa kéo xe ta nói con ngựa đã tác dụng lực lên xe....

Bài 1 trang 35 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Ví dụ 2: Gió đẩy cánh buồm làm thuyền chuyển động ta nói gió tác dụng lực lên cánh buồm.. Bài: Chủ đề 6: Hai lực cân bằng

Hãy cho biết trong vật lí, tác dụng đẩy hay kéo của một vật này lên vật kia được gọi là gì. Hãy nêu một số ví dụ về một vật tác dụng đẩy hoặc kéo vật kia.

Quảng cáo

Trong vật lí tác dụng đẩy hay kéo của một vật này lên vật kia đưọc gọi là lực.

Ví dụ 1: Con ngựa kéo xe ta nói con ngựa đã tác dụng lực lên xe.

Ví dụ 2: Gió đẩy cánh buồm làm thuyền chuyển động ta nói gió tác dụng lực lên cánh buồm.