Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 8 trang 34 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 8 trang 34 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy quan sát hai đội kéo co (hình H6.8)....

Hoạt động 8 trang 34 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 6: Hai lực cân bằng

Hãy quan sát hai đội kéo co (hình H6.8).

Mô tả phương, chiều của lực do mỗi đội tác dụng lên dây.

Quảng cáo

Nêu hai đội kéo co mạnh ngang nhau, dây đứng yên hay chuyển động?

– Khi hai đội kéo co thì hai lực tác dụng của hai đội có phương như nhau trùng với dây và chiều thì ngược nhau.

– Nếu hai đội kéo mạnh ngang nhau thì dây sẽ đứng yên.