Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 1 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 1 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy kể tên các loại máy cơ đơn giản ta thường gặp. Chúng có tác dụng thế nào khi hoạt...

Bài 1 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 13: Máy cơ đơn giản

Quảng cáo

Hãy kể tên các loại máy cơ đơn giản ta thường gặp. Chúng có tác dụng thế nào khi hoạt động?

– Các máy cơ đơn giản thường dùng là: ròng rọc, mặt phăng nghiêng, đòn bẩy.

– Các máy cơ đơn giản giúp con người thực hiện công việc dễ dàng hơn.