Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 4 trang 74 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 4 trang 74 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Với mỗi loại máy cơ đơn giản: ròng rọc, mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, hãy nêu một số ví ...

Bài 4 trang 74 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Mặt phẳng nghiêng: Cầu thang lên xuống, con dốc,…. Bài: Chủ đề 13: Máy cơ đơn giản

Với mỗi loại máy cơ đơn giản: ròng rọc, mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, hãy nêu một số ví dụ trong đời sống có sử dụng loại máy cơ này.

Quảng cáo

– Ròng rọc: Cần cẩu dùng dây kéo qua ròng rọc, thang máy cũng có ròng rọc để kéo…

– Mặt phẳng nghiêng: Cầu thang lên xuống, con dốc,…

– Đòn bẩy: búa đinh, mở nắp chai, cầu bập bênh,..