Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 4 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 4 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi đóng dỡ dang một cây đinh vào một tấm ván, nếu muốn kéo cây đinh ra khỏi tấm...

Hoạt động 4 trang 73 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 13: Máy cơ đơn giản

Quảng cáo

Khi đóng dỡ dang một cây đinh vào một tấm ván, nếu muốn kéo cây đinh ra khỏi tấm vám, các em phải làm sao?

Để kéo đinh ra khỏi tấm ván ta dùng búa đinh. Ta đặt đinh sát vào trong khe của đầu búa, tì đầu búa xuống mặt ván, dùng tay đẩy mạnh vào đầu cán búa theo phưong vuông góc với cán búa để búa kéo đinh ra.