Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 10 trang 134 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 10 trang 134 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ...

Bài 10 trang 134 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Ở các xứ lạnh, khi con người thở ra thì hơi nuóc trong hơi thò gặp lạnh bị ngưng tụ tạo thành những giọt nước li. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Quảng cáo

Ở các xứ lạnh, ta thường thấy con người và các loài động vật khác khi thở giống như có khói bay ra. Khói này do đâu có?

Ở các xứ lạnh, khi con người thở ra thì hơi nuóc trong hơi thò gặp lạnh bị ngưng tụ tạo thành những giọt nước li ti nhìn như khói bay ra.