Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 5 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 5 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6:  Nước có tốc độ bay hoi lớn nhất là nước trong bình ở:...

Bài 5 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Nước đựng trong các bình khác nhau như hình bên. Cho biết nhiệt độ các bình nước là như nhau và các bình được đặt trong phòng không có gió.

 Nước có tốc độ bay hoi lớn nhất là nước trong bình ở:

A. Hình a       

Quảng cáo

B. Hình b

C. Hình c

D. Hình d

Tương tự câu 4, ta chọn D. Vì hình d có mặt thoáng lớn nhất.