Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 8 trang 134 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 8 trang 134 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ...

Bài 8 trang 134 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Quảng cáo

Để tóc mau khỏ sau khi gội đầu, phụ nữ thường hay xoã tóc thổi không khí nóng vào tóc. Vì sao làm như vậy thì tóc lại mau khô?

Dùng máy sấy tóc thổi không khí nóng vào tức là tạo ra gió và tăng nhiệt độ của nước trên tóc. Như thế thì tốc độ bay hoi của nuớc trên tóc sẽ nhanh hơn. Tóc sẽ mau khô hơn.