Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 20 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 20 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một chiếc ống tiêm ở hình H3.5...

Bài 2 trang 20 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 3: Đo thể tích chất lỏng

Quảng cáo

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một chiếc ống tiêm ở hình H3.5

Ống tiêm ở hình H3.5 có GHĐ là 30 ml và  ĐCNN là 1ml