Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 5 trang 20 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 5 trang 20 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khoảng cách giữa hai vạch chia đó là:6 – 14,4 = 0,2 ml...

Bài 5 trang 20 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Chọn B.. Bài: Chủ đề 3: Đo thể tích chất lỏng

Khi quan sát mực chất lỏng trong một ống chia độ, học sinh A đọc kết quả là 14,4 ml, học sinh B đọc kết quả là 14,6 ml. Thầy giáo nói rằng cả hai em đều đọc đúng kết quả. ĐCNN của ống chia độ này là:

A. 0,1 ml

B. 0,2 ml

Quảng cáo

C. 0,4 ml

D. 0,6 ml

Vì hai bạn đều đọc đúng chứng tỏ chất lỏng nằm giữa hai vạch chia.

Khoảng cách giữa hai vạch chia đó là: 14,6 – 14,4 = 0,2 ml

Vậy ĐCNN của ống chia độ là 0,2 ml

Chọn B.