Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 4 trang 20 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 4 trang 20 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Một học sinh sử dụng bình chia độ có ĐCNN là 0,5 cm3 để đo thể tích chất lỏng. Số liệu ...

Bài 4 trang 20 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. C. 2,5 cm3. Bài: Chủ đề 3: Đo thể tích chất lỏng

Một học sinh sử dụng bình chia độ có ĐCNN là 0,5 cm3 để đo thể tích chất lỏng. Số liệu đo nào sau đây không phù hợp với ĐCNN của bình này?

A. 0,5 cm3

Quảng cáo

B. 5,0 cm3

C. 2,5 cm3

D. 5,2 cm3

5,2 cm có số cuối là 0,2 cm nhỏ hơn ĐCNN vậy không phù hợp với ĐCNN của bình.

Chọn D.