Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 85 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 85 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 15: Đòn bẩy...

Bài 2 trang 85 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 15: Đòn bẩy

Quảng cáo

Khi dùng đòn bẩy để kéo lực nhỏ hơn lực cản thì khoảng cách từ lực kéo đến điểm tựa phải thỏa mãn điều kiện thế nào?

Khi dùng đòn bẩy, muốn lực kéo nhỏ hơn lực cản thì khoảng cách từ điểm tựa đến lực kéo phải lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa đến lực cản.