Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 6 trang 86 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 6 trang 86 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nêu một cụng cụ trong cuộc sống hằng ngày là ứng dụng đòn bẩy....

Bài 6 trang 86 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Nêu một cụng cụ trong cuộc sống hằng ngày là ứng dụng đòn bẩy.. Bài: Chủ đề 15: Đòn bẩy

Quảng cáo

Nêu một cụng cụ trong cuộc sống hằng ngày là ứng dụng đòn bẩy.

Ngoài các ứng dụng cùa đòn bấy trong bài ta còn có thể kể đến cái cần cẩu cũng hoạt động dựa trên nguyên lí đòn bẩy.