Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 3 trang 85 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 3 trang 85 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 15: Đòn bẩy...

Bài 3 trang 85 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 15: Đòn bẩy

Hình H15.9 mô tả một dụng cụ để mở nắp chai. Dụng cụ này là một đòn bẩy mà điểm tựa của nó khi hoạt động là điểm?

A. O1

Quảng cáo

B. O2

C. O3

D. O4

Điểm O1 và O2 là các điểm tác dụng lực, O3 là điểm tác dụng lực cản, O4 là điểm tựa.

Chọn D.