Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 98 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 98 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi nhiệt độ tăng như nhau, các vật rắn có hình dạng, kích thước ban đầu giống nhau nhưng...

Bài 2 trang 98 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 17: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Quảng cáo

Khi nhiệt độ tăng như nhau, các vật rắn có hình dạng, kích thước ban đầu giống nhau nhưng chất liệu cấu tạo khác nhau có dãn nở như nhau hay không?

Khi nhiệt độ tăng như nhau, các vật rắn có hình dạng, kích thước ban đầu giống nhau nhưng chất liệu cấu tạo khác nhau sẽ dãn nở khác nhau vì sự dãn nở của các chất rắn phụ thuộc vào bản chất vật liệu.