Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 6 trang 99 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 6 trang 99 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 17: Sự nở vì nhiệt của chất rắn...

Bài 6 trang 99 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Em hãy giải thích vì sao khi rót nước sôi vào các ly thủy tinh (hình H17.15), các li này dễ bị nứt, vỡ?. Bài: Chủ đề 17: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Quảng cáo

Em hãy giải thích vì sao khi rót nước sôi vào các ly thủy tinh (hình H17.15), các li này dễ bị nứt, vỡ?

Thủy tinh là chất dẫn nhiệt kém. Khi rót nước nóng là li thủy tinh thì nhiệt truyền từ thành bên trong ra ngoài chậm, thành bên trong nóng lên trước nên nở ra còn thành bên ngoài chưa kịp nở ra dẫn đến sự nở không đều gây nứt vỡ.