Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 3 trang 98 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 3 trang 98 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi một quả cầu kim loại đưọc nung nóng, đại lượng của quả cầu không thay đổi là:...

Bài 3 trang 98 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. C. Đường kính. Bài: Chủ đề 17: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Khi một quả cầu kim loại đưọc nung nóng, đại lượng của quả cầu không thay đổi là:

A. Thể tích

Quảng cáo

B. Chu vi

C. Đường kính

D. Khối lượng 

Khi quả cầu bị nung nóng thì quà cầu nở ra, kích thước tăng lên nên cả thể tích, chu vi, đường kinh đều tăng lên. Còn khối lượng là lượng chất chứa trong vật sẽ không thay đổi.

Chọn D.